Kobe, Duncan, Garnett đã chọn cho hội trường bóng rổ
Chín người, bao gồm Duncan, Garnett và Kobe, đã chính thức trở thành thành viên của Hội trường danh vọng.

 Vào ngày 15 tháng 5, vợ của Kobe, Vanessa đã phát biểu tại buổi lễ.
 Cùng ngày, buổi lễ vào hội trường danh vọng bóng rổ Nai Smith năm 2020 đã được tổ chức, bao gồm Duncan, Garnett và 9 người, bao gồm Konite và Konbi, người đã chết, đã trở thành thành viên của Hội trường danh vọng.
 Thông tin Tân Hoa Xã/Reuters

 Vào ngày 15 tháng 5, vợ của Kobe Vanessa (phải) đã đưa con gái đến tham dự buổi lễ.
 Cùng ngày, buổi lễ vào hội trường danh vọng bóng rổ Nai Smith năm 2020 đã được tổ chức, bao gồm Duncan, Garnett và 9 người, bao gồm Konite và Konbi, người đã chết, đã trở thành thành viên của Hội trường danh vọng.
 Thông tin Tân Hoa Xã/Reuters

 Vào ngày 15 tháng 5, Duncan (trái) và Robertson đã ở trong buổi lễ.
 Cùng ngày, buổi lễ vào hội trường danh vọng bóng rổ Nai Smith năm 2020 đã được tổ chức, bao gồm Duncan, Garnett và 9 người, bao gồm Konite và Konbi, người đã chết, đã trở thành thành viên của Hội trường danh vọng.
 Thông tin Tân Hoa Xã/Reuters

 Vào ngày 15 tháng 5, Garnett đã nói chuyện tại buổi lễ.
 Cùng ngày, buổi lễ vào hội trường danh vọng bóng rổ Nai Smith năm 2020 đã được tổ chức, bao gồm Duncan, Garnett và 9 người, bao gồm Konite và Konbi, người đã chết, đã trở thành thành viên của Hội trường danh vọng.
 Thông tin Tân Hoa Xã/Reuters

 

By duanhui

1XBET】 【Vwin】 【ZoWin】 【KEONHACAI】 【BONG88